Nordatlas
spela.nordatlas.se
COPY IP
Owner Jappie2003
Status offline
Website https://nordatlas.se
Players 0/1337
Version 1.20.4
Rank 2792
Votes 0
Uptime 100%
Last Check Scanning Disabled
Country United States
Types Towny


Nordatlas är en server baserad på Sverige. Vi har gjort en modell i skala 1:180 av hela södra landet där det är fritt för vem som helst att bygga. Du skyddar dina byggnadsverk från utomstående genom att bygga i städer som antingen du, eller andra spelare, äger. Du följer servern live genom vår karta som finns länkad här på vår hemsida. Det första du behöver göra är att ansluta till ip spela.nordatlas.se. Därefter blir du välkomnad av våra trevliga spelare och om du så önskar också inbjuden till en stad.

About Nordatlas Server

Nordatlas is a Minecraft server with the IP address: spela.nordatlas.se.

How to Join Nordatlas Server

To join Nordatlas, follow these simple steps:

  1. Open your Minecraft launcher.
  2. Click the "Play" button.
  3. Select "Multiplayer" from the menu.
  4. Click "Add Server," enter the server address spela.nordatlas.se, and click "Done."
  5. Once the connection is green, click "Join Server" to start playing.

Supported Versions

Nordatlas supports these Minecraft versions: 1.20.4. You can also use other older or lower versions to connect.

Server Location

Nordatlas is hosted in the United States, ensuring a stable and fast connection.

Available Gamemodes

Nordatlas offers various gamemodes, including Towny.

Minecraft Cracked Servers Minecraft Economy Servers Minecraft Tekkit Servers Minecraft PVE Servers Minecraft Family Friendly Servers Minecraft P2E Servers Minecraft Gens Servers Minecraft Clicker Servers Minecraft Minehut Servers Minecraft Survival Servers Minecraft Skyblock Servers Minecraft Prison Servers Minecraft Earth Servers Minecraft Pixelmon Servers Minecraft SMP Servers Minecraft Bedrock Servers Minecraft Factions Servers Minecraft Bedwars Servers Minecraft Parkour Servers Minecraft Lifesteal Servers Minecraft Citybuild Servers Minecraft PvP Servers Minecraft Cobblemon Servers Minecraft Creative Servers Minecraft Skywars Servers Minecraft Anarchy Servers Minecraft Towny Servers Minecraft Vanilla Servers Minecraft OPPrison Servers Minecraft Hardcore Servers Minecraft MCMMO Servers Minecraft Mini Games Servers Minecraft Oneblock Servers Minecraft OP Servers Minecraft Crossplay Servers Minecraft Crypto Servers Minecraft Metaverse Servers Minecraft FTB Servers Minecraft Roleplay Servers Minecraft Tycoon Servers Minecraft Gens Servers Minecraft BoxPvP Servers Minecraft Modded Servers Minecraft Meme Servers Minecraft RPG Servers Minecraft Farming Servers Minecraft Puzzle Servers Minecraft KitPvP Servers Minecraft RandomKits Servers Minecraft Simulator Servers Minecraft Hangout Servers Minecraft Factory Servers Minecraft Strategy Servers Minecraft P2W Servers Minecraft Dungeon Servers Minecraft Tower Defense Servers Minecraft Escape Servers Minecraft cPvP Servers Minecraft Gemsteal Servers